Eğitim

Dış Temsilciliklerde Staj Programı

10 Haziran 2019

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Dış Temsilciliklerde Staj Programı

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Bakanlığımız çalışmaları, dış politika konuları ile diplomasi mesleğine ilgi duyan ve bu konularda tecrübe kazanmak isteyen sınırlı sayıda lisans ve lisansüstü öğrencilerine Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı temsilciliklerinde staj olanağı tanımaktadır. Sözkonusu temsilciliklerde staj süresince mali yükümlülük öğrencilere ait olup, herhangi bir burs ya da maddi katkı sağlanmamaktadır. Staj kapsamında öğrencilerin, bulundukları temsilciliklerin mesai düzenine dahil olmaları, kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri ve staj sonunda yurtdışı temsilciliklerin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Kimler Staj Başvurusunda Bulunabilir?
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
 • Lisans (başvuru tarihi itibariyle, üçüncü veya dördüncü sınıfa başlamış olmak) veya lisansüstü öğrencisi olmak.
 • Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3,00 genel not ortalamasına sahip bulunanlar (Farklı bir not sistemi kullanan üniversitelerde okuyan öğrencilerin ortalamalarının dörtlük sistemdeki eşdeğerliği dikkate alınacaktır).
 • En az bir yabancı dili ileri düzeyde bilenler.
 • Başvurulan temsilcilik tarafından talep edilen özel şartları taşıyanlar.
 • Staj yapılacak dış temsilciliğe ulaşım, iaşe ve ibate giderlerini karşılamayı taahhüt edenler.
Başvuru Belgeleri
 1. SAM Başvuru Formu.
 2. Fotoğraflı özgeçmiş.
 3. Niyet mektubu (en fazla 400 kelime, dış politika ve akademik ilgi alanlarınızı içerecek şekilde staj programından beklentileriniz).
 4. Transkript (Başvuru tarihleri itibariyle güncel olmalıdır. Başvuruda bulunacak yüksek lisans öğrencilerinin lisans ortalamaları dikkate alınacağından, lisans transkriptlerini de eklemeleri gerekmektedir).
 5. Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 6. Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması Formu.
 7. Eğitim dili yüzde yüz yabancı dil olan bölümlerde okuyanlar hariç, Yabancı Dil Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puana sahip olan veya uluslararası dil sınavlarında (TOEFL vb.) YÖK eşdeğerlik tablosunda en az 70 puana karşılık gelen puana sahip olan dil sınavı sonuç belgesi (Puan karşılıkları YÖK sitesinden karşılaştırılabilir).
Başvuru Yöntemi
 • Başvurular staj@mfa.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
 • Adayların gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak tek bir e-postada “Yurtdışı Staj Başvurusu” konu başlığıyla iletmeleri gerekmektedir. Başvurunun sorunsuz olarak alındığı adaylara e-posta mesajıyla bildirilecektir.
 • Eksik belge olan ya da e-posta yöntemi dışındaki başka yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Güvenlik Soruşturması Formunun bilgisayarda doldurup, vesikalık fotoğraf yapıştırılarak ve mavi tükenmez kalemle imzaladıktan sonra renkli tarayıcıda bilgisayar ortamına taratılıp “pdf” formatında iletilmesi gerekmektedir.
Nerede Staj Yapılabilir?
 • Başvuru yapacak öğrenciler ekte yer alan “Yurtdışı Temsilcilikler Tablosu”nda bulunan temsilcilikler arasından staj yapmak istedikleri en az 1 en fazla 3 temsilciliği SAM Başvuru Formu’nda işaretleyebilirler.
 • Öğrencilerin sözkonusu tabloyu dikkatlice incelemeleri, bilhassa staj yapmayı arzuladıkları temsilciliklerin şartlarını okumaları ve ilave bir şart bulunuyorsa sağladıklarından emin olduktan sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin staj yapmayı tercih ettikleri ülkelerdeki hayat ve iklim şartlarını dikkate alarak başvuru yaptıkları varsayılacaktır.
Başvuru Ne Zaman Yapılmalıdır?
 • Başvurular için belirli bir tarih aralığı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, SAM Başvuru Formu’nda da belirtildiği üzere, değerlendirme ve güvenlik soruşturması aşamalarının vakitlice tamamlanabilmesini teminen, staj yapılmak istenen dönemden 6 ay öncesinde e-posta ile başvurunun yapılmış olması gerekmektedir.
Başvuru Sonucunu Nasıl Öğrenebilirim?
 • Başvurular SAM tarafından değerlendirilecek ve sürecin tamamlanmasını müteakip adaylara e-posta yoluyla bildirilecektir.
Başvurunun Geçersiz Olacağı Koşullar
 • Nihai kabul alan adayların herhangi bir nedenle staj bölgelerine gitmekten vazgeçmeleri halinde, bu hakları kaybedilmiş sayılacaktır.
 • Adaylar, sistemde yer alan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit ettiklerini, sözkonusu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bir husus tespit edilmesi halinde, staja başlatılmış olsalar dahi tüm haklarını kaybedeceklerini kabul etmiş sayılırlar.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Adres: Dr. Sadık Ahmet Cad. No:8 Balgat / Ankara 06100

e-posta: staj@mfa.gov.tr

EK: DIŞ TEMSİLCİLİKLER LİSTESİ