11 Eylül 2019

2020 Kış Dönemi Staj Duyurusu

11.09.2019

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Bakanlığımız çalışmaları, dış politika konuları ile diplomasi mesleğine ilgi duyan ve bu konularda tecrübe kazanmak isteyen sınırlı sayıda lisans ve yüksek lisans öğrencilerine tam zamanlı staj imkânı tanımaktadır.

Staj kapsamında öğrenciler, kariyer memuriyetine giriş aşamaları hakkında bilgi edinme, tecrübeli diplomatların deneyimlerini dinleme, farklı kurumları ziyaret etme ve Bakanlığımızın farklı dairelerinde çalışarak Bakanlık işleyişini yerinde görme fırsatına sahip olmaktadır. Stajyerler ayrıca çeşitli konularda sunum yaparak dış politikaya ilişkin bilgilerini artırma olanağı elde edebilmektedirler. Stajlarının sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilmektedir.

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Üniversitelerin “Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Hukuk, İktisat, İşletme, Tarih ve Sosyoloji” bölümlerinden birinde öğrenim görüyor olmak
 • Lisans (en az 2. yılını tamamlamış olmak veya başvuru tarihleri itibariyle son bir yıl içinde mezun olmak) veya lisansüstü öğrencisi olmak
 • En az bir yabancı dili ileri düzeyde bilmek
 • Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak
 • SAM tarafından daha önce düzenlenmiş olan herhangi bir programdan sertifika almamış olmak

Başvuru Belgeleri

 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Transkript (Başvuru tarihleri itibariyle güncel olmalıdır. Başvuruda bulunacak yüksek lisans öğrencilerinin lisans ortalamaları dikkate alınacak olup, lisans transkriptlerini de eklemeleri gerekmektedir)
 • Eğitim dili yüzde yüz yabancı dil olan bölümlerde okuyanlar hariç, Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya uluslararası dil sınavı sonuç belgesi (TOEFL, IELTS vb.)
 • Niyet mektubu (Türkçe olarak en fazla 400 kelime, dış politika ve akademik ilgi alanlarınızı içerecek şekilde staj programından beklentileriniz.)
 • Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 • Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması Formu (İndirmek için formun üzerine tıklayınız ve aşağıdaki hususlar çerçevesinde doldurunuz.)

Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

 • Güvenlik Soruşturması Formunun bilgisayarda doldurup, vesikalık fotoğraf yapıştırılarak ve mavi tükenmez kalemle imzaladıktan sonra renkli tarayıcıda bilgisayar ortamına taratılıp “pdf” formatında iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvuru modülünde eklenecek herhangi bir belge için yer kalmaması durumunda, "Dosyalar" bölümündeki diğer alanlara yükleme yapılabilir.
 • Lisansüstü öğrencilerinin lisans transkriptlerini de mutlaka eklemeleri gerekmektedir.
 • Eğitim dili yüzde yüz İngilizce olan bölümlerde okuyanların ilave bir dil belgesi eklemeleri zorunlu değildir.

Başvuru Yöntemi ve Tarihleri  

Adayların başvurularını 11 Eylül – 2 Ekim 2019 (Saat 18:00’e kadar) tarihleri arasında https://staj.mfa.gov.tr üzerinden online olarak yapmaları ve başvuru belgelerini iletmeleri gerekmektedir.

Adaylar, sistemde yer alan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit ettiklerini, sözkonusu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bir husus tespit edilmesi halinde, staja başlatılmış olsalar dahi tüm haklarından feragat etmeleri gerektiğini kabul etmiş sayılırlar.

Başvuru sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler tamamlandığında gerekli bilgilendirme tüm adaylara e-posta yoluyla yapılacaktır.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı
Stratejik Araştırmalar Merkezi
Adres: Dr. Sadık Ahmet Cad. No:8 Balgat / Ankara 06100
e-posta: staj@mfa.gov.tr