19 Ocak 2015 Ankara

Merkezimiz ile Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (SETA) ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) eşgüdümünde 19 Ocak 2015 Pazartesi günü Ankara Palas'ta "Debating Africa in the 21st Century and Turkey / 21. Yüzyılda Afrika ve Türkiye" başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Açılış konuşmasını Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Naci Koru'nun yaptığı panele medya, sivil toplum, akademi, kordiplomatik ve eğitim alanından 200'den fazla kişi katılmıştır.

Panel, Afrika ülkelerinin uluslararası politikadaki konumu, demografik ve ekonomik yapısı, kıt'a içi ittifak ve rekabet alanları, tehdit ve sınamalar hakkında doyurucu analiz ve tartışmalara sahne olmuştur. Ayrıca, Türk-Afrika ilişkilerinin tarihteki yeri, mevcut konumu, Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikaları, bu politikalara tanıklık eden ve saha çalışması yapan seçkin şahsiyetlerin ağzından bizzat aktarılmıştır.

Her oturumun ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümlerinde panelistler, dinleyicilerin yönelttiği soruları yanıtlayarak görüş ve önerilerini paylaşmışlardır.