23 Aralık 2015 İstanbul

Merkezimiz tarafından planlanan "21. yüzyılda diplomasi” başlıklı proje kapsamında,  21. yüzyılda diplomasi konusunun alt başlıklar halinde ele alınacağı bir konferans düzenlenmesi, sözkonusu konferansı müteakiben, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla günümüz diplomasinin değişen veçhesini  ele alan bir kaynak kitap hazırlanması öngörülmektedir.

Anılan proje kapsamında düzenlenecek konferansta ve basılacak kitapta özetle, 21. yüzyılda “diplomaside hangi eğilimler baş göstermekte ve gelecekle ilgili nasıl işaretler vermektedir?” sorusunun tartışılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, projede yer alacak akademisyenler arasındaki tanışma ve istişare toplantısı 23 Aralık 2015 tarihinde İstanbul Şehir Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, “21. yüzyılda diplomasi” projesinin genel hatları değerlendirilmiş ve kitap neşrinin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak kitabın içeriği ve nasıl bir takvim izlenmesi gerektiği istişare edilmiştir.

Bahsekonu konferansta ve kitap çalışmasında ele alınması öngörülen konu başlıkları, Tarih ve Diplomasi, Enerji Diplomasisi, Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları ve Diplomasi, Çevre Diplomasisi, Ekonomik Diplomasi, Diplomasi ve Uluslararası Ceza Mahkemeleri, Zorlayıcı Diplomasi, Güç Kavramsallaştırmaları ve Diplomasi, Diplomasi ve Çatışma Çözümü, İnsani Diplomasi, Sağlık Diplomasisi, Kamu Diplomasisi, Kültürel Diplomasi, Mülteci Diplomasisi, Diplomasi Eğitimi, Dijital Diplomasi olarak düşünülmektedir.