11-12 Aralık 2013 Bursa

“Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası” başlıklı V. Uludağ Uluslararası İlişkiler Konferansı Merkezimizin destekleriyle 11-12 Aralık 2013 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilmiştir. Konferansın Programına buradan ulaşabilirsiniz.

SAM Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan ve Diplomasi Akademisinde Danışman Doç. Dr. Şaban Kardaş “Türk Dış Politikasında Güncel Gelişmeler” başlıklı oturumda konuşma yapmışlardır. SAM Danışmanı Doç. Dr. Ferhat Pirinççi’nin düzenleyiciler arasında yer aldığı konferansta SAM Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Yeşiltaş da sunum yapmıştır. Ayrıca, farklı ülkelerden birçok akademisyen ve bürokrat ‘çağrılı bildiri’ formatında gerçekleştirilen konferansın temasına uygun sunumlar yapmışlardır.

Konferans boyunca, somut örnekler üzerinden asimetrik tehditler dahil “güvenlik” kavramının çeşitli boyutları üzerinde durulmuş ve uluslararası aktörlerin güvenlik algıları değerlendirilmiştir. Barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik mevcut bölgesel ve uluslararası girişimler tartışmalar süresince bir diğer odak noktası olmuştur. Bunun yanısıra, konuşmacılar Türkiye’nin yakın çevresinde ve ötesinde barış ve güvenliğin tesisi yönünde ikili ve çok taraflı gayretlerine değinmiştir.