09 Mayıs 2017 Ankara

Irak Başbakanlık Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı Al-Nahrain Araştırmalar Merkezi bünyesindeki bir heyet, 9 Mayıs 2017 tarihinde Merkezimize bir ziyarette bulunmuştur.

Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda, Merkezimizin ve Diplomasi Akademisinin kurumsal yapıları ve gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında sunum yapılmış ve Iraklı heyet mensuplarının anılan birim temsilcilerine bahsekonu hususlarda yönelttikleri sorular yanıtlanmıştır.