13 Aralık 2012 Ankara

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM)’ın katkıları ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (yULİSA) tarafından 13 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da “Arap Baharı ve Türkiye: Demokrasi, Güvenlik ve Düzen Arayışı” başlıklı bir konferans gerçekleştirilmiştir.

Sözkonusu konferansa Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, akademisyenler ve çeşitli düşünce kuruluşlarından bölge uzmanları katılım sağlamıştır.

Konferansın birinci bölümünde, Arap Baharı kavramı genel hatları ile açıklanmaya çalışılmış, sonrasında Arap Baharı’nın uzun vadede etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise Arap Baharı’nın daha çok ülkemiz açıdan değerlendirilmesi yapılmış, Arap Baharı’nın ülkemize etkileri ve ülkemizin gelişen olayları etkileme kapasitesi üzerine sunuşlar gerçekleştirilmiştir.

Katılımcının sınırlı tutulduğu, çalıştay şeklinde gerçekleştirilen konferansta, konuşmacılar ve izleyiciler arasında fikir alışverişine imkan sağlanmıştır.