20 Nisan 2015 Astana, Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Strateji Çalışmaları Enstitüsü (ISS) tarafından 20 Nisan 2015 tarihinde Astana’da düzenlenen “Avrasya’da Ulaştırma Koridorları: Yeni İşbirliği Yolları” başlıklı uluslararası konferans, Kafkasya ve Orta Asya’dan resmi düşünce kuruluşlarından üst düzey yetkililerin iştirakleriyle gerçekleştirilmiştir. Anılan konferansta Türkiye’yi temsilen SAM Başkanı Ali Resul Usul ISS’in özel davetlisi olarak hazır bulunmuş ve Türkiye’nin Avrasya’daki ulaştırma olanaklarının geliştirilmesine yönelik yaklaşımına dair bir konuşma yapmıştır.

Bahsekonu konferans münasebetiyle biraraya gelen Türk Keneşi üye ülke resmi düşünce kuruluşu başkanları, adıgeçen kuruluşun faaliyetlerine katkılarını artarak sürdüreceklerine ve 8 Mayıs’ta Bakü’de düzenlenecek olan müteakip toplantı kapsamında imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptı’na taraf olacaklarına ilişkin tarafların ortak iradesini kayda alan bir Beyanname imzalamışlardır.