3 Temmuz 2012 Ankara

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığına bağlı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Sayın Ferhad Memmedov 3 Temmuz 2012 tarihinde Merkezimizi ziyaret etmiştir. Yakın zamanda Azerbaycan SAM Başkanlığına atanan Memmedov, farklı ülke Stratejik Araştırma Merkezleri ile işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi adına ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmiştir.

Sözkonusu ziyaret çerçevesinde Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi ev sahipliğinde bir tanışma toplantısı gerçekleştirilmiş olup, anılan toplantıya Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı temsilcilerinin yanısıra ülkemizin farklı düşünce kuruluşlarından analistler ve çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri katılmışlardır.

Düzenlenen tanışma toplantısında, Kafkasya’daki güncel gelişmeler, bölgede gerçekleştirilen veya planlama safhasında olan işbirliği fırsatları, Azerbaycan’ın Kafkasya ve ülkemiz perspektifinde izlediği dış politikası, ülkemizin Kafkasya politikası ve bölgede aktif rol oynayan diğer aktörler hakkında genel değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Toplantı sonrası, Başkanlığımız tarafından Azerbaycan SAM Başkanı onuruna bir akşam yemeği verilmiştir.