18 Haziran 2012 Sofya, Bulgaristan

Balkan Savaşlarından Balkan Barışına başlıklı projemiz kapsamında “AB Entegrasyon Süreci” başlıklı çalıştay, 18 Haziran 2012 tarihinde Sofya’da gerçekleştirilmiştir. Panel’in programına buradan ulaşılabilir.

Çalıştayın açılış konuşmalarında SAM başkanı Prof. Dr. Bülent Aras, projenin amacının Balkanlarda yeni bir kolektif hafıza yaratmak ve ileriye yönelik bir vizyon oluşturmak olduğunu, ülkemizin Balkan Savaşının 100. Yıldönümünü bir vesile olarak gördüğünü ve bu amaçla daha önce, Bosna, Tiran, Üsküp’de çalıştaylar düzenlediğimizi, Sofya’daki çalıştayda ise hedefimizin Balkanların AB perspektifini ve AB’nin Balkanlar perspektifini incelemek olduğunu ifade etmiştir.

“Çatışmalardan Bölgesel İşbirliği’ne ve Avrupa Entegrasyonu’na” başlıklı Panel’de  Bulgaristan Bilimler Akademisi Balkan Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Doç. Dr.  Alexander Kostov, Balkanlardaki entegrasyon çabalarının tarihine ilişkin kısa bir sunum yapmış, Bulgaristan Bilimler Akademisi Balkan Çalışmaları Enstitüsü’nden Dr. Ekaterina Nikova ise  AB’nin Balkanlara yönelik genişlemesinin bölge ülkelerinin iç ve dış politikasında ortaya çıkardığı değişikliklere değinmiştir.

Panel’de ayrıca, SAM Başkanı Prof. Bülent Aras, “Avrupa”, AB” ve “Balkanlar” kavramları üzerinden değerlendirmelerini sunmuş ve AB’nin Maimonides ve Aziz Aquinas’ın şahsında temsil edilen “değerlerden” uzaklaştığını ve dışlayıcı bir tutum benimsemeye başladığını ifade etmiştir.  TOBB Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şaban Kardaş ise, AB’nin ve ülkemizin bölgeye yönelik politikalarını karşılaştıran ve bu politikalar arasındaki benzerlikleri ortaya koyan bir sunum yapmıştır.

“Güney Doğu Avrupa’ya Yönelik AB Genişlemesi: Beklentiler ve Sorunlar” başlıklı panelde, TOBB Üniversitesi’nden Doç. Dr. Birgül Demirtaş, AB ve Güneydoğu Avrupa: Araf’ta Geleceği Hayal Etmek” başlıklı bir sunum yapmıştır. Demirtaş sunumunda, AB’nin bölgeye yönelik politikalarındaki başarılarına, paradokslarına ve hatalarına değinmiştir.

Panel’de, Kadir Has Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe, “müzakere”, “avrupalılaşma”, “şartlar (conditionality)” ve “bütünleşme” gibi kavramlar üzerinden Türkiye’nin ve Batı Balkanların AB’ye üyelik süreçlerini karşılaştırmıştır.

Sözkonusu Panel’de ayrıca, Bulgar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vessela Tcherneva, Balkan ülkeleri arasındaki entegrasyonun nasıl sağlanabileceğine dair fikirlerini paylaşmış, Liberal Stratejiler Merkezi’den Antoinette Primatarova ise “Avrupalılaşma” ve “AB’lileşme” kavramları etrafında Balkan devletlerinin son dönemde değişim geçiren dış politikalarını incelemiştir.

Kapanış oturumunda, Sofya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ognyan Minchev, AB’nin geçirdiği yoğun yeniden yapılanma sürecinden ve bu süreçte Balkan ülkelerinin neler yapabileceği üzerinde durmuştur.