16 Mayıs Tiran, Arnavutluk

Balkan Savaşları’nın 100. Yıldönümü nedeniyle Merkezimizce yürütülen Balkan Savaşı’ndan Balkan Barışı’na Projesi’nin Tiran ayağı, proje ortağı Tiran Avrupa Üniversitesi Balkan Çalışmaları Enstitüsü ile “Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci” başlığı altında 16 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştay programına buradan ulaşılabilir.

Çalıştayın “Avrupa Entegrasyon Süreci ve Balkanlar: Engeller ve Meydan Okumalar” konulu ilk panelinde, tarihsel perspektif temel alınarak Balkan coğrafyasındaki güncel siyasi ve sosyo-ekonomik durum ve AB’nin genişleme süreci ele alınmıştır. Panelde, Balkan Çalışmaları Enstitüsü Başkanı Doç.Dr. Enika Abazi “Balkanlaşma” miti ve “güvenlikleştirme” kavramlarını irdelerken, SAM Başkanı Prof.Dr. Bülent Aras da Avrupa Birliği’nin Balkanlar perspektifini geniş bir çerçevede ele almıştır. Panel’de ayrıca, “Balkan Savaşlarının Geçmişte ve Günümüzdeki Sonuçları”,  “Balkan Savaşları ve Arnavutlar”,   “AB Genişlemesi: AB Koşulsallığının Değişen Doğası ve Balkan Bölgesine Etkisi” başlıklı konuşmalar yapılmıştır.

“Avrupa Entegrasyon Süreci ve Balkanlar: Kabiliyetler ve Fırsatlar” konulu ikinci oturumda, Balkan ülkelerinin AB’ye üyelikleri değerlendirilmiş ve bölge ülkelerinin AB ile tam entegrasyonunun sağlanması halinde Birliğin elde edeceği kazanımlara dikkat çekilmiştir. Panelde Batı Balkanların AB ile bütünleşmesinin Birlik için dönüştürücü bir ivme yaratabileceğinin üzerinde durulmuş, ayrıca entegrasyonun Balkan ülkelerindeki istikrara olumlu katkı yapacak yönlerine dikkat çekilmiştir.

Gün boyu süren panelleri müteakiben, akademisyen ve öğrencilerin iştirak ettiği soru-cevap kısmı katılımcılar açısından verimli bir tartışma ortamı sağlamıştır. Balkanlardaki sorunların çözümü bakımından Balkan halkları arasında diyalogun güçlendirilmesi gerektiğine sıklıkla vurgu yapılan sözkonusu çalıştay, farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesi ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasına imkan tanımıştır.