20 Eylül 2012 Belgrad, Sırbistan

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Sırbistan Cumhuriyeti Uluslararası Politika ve Ekonomi Enstitüsü işbirliğiyle, 20 Eylül 2012 tarihinde, “Balkan Savaşlarından Balkan Barışına Projesi” kapsamında “Bölgesel İşbirliği Projesi Olarak Güney Doğu Avrupa Birliği Süreci’nin Kurumsal Yapısının İrdelenmesi” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya Belgrad Büyükelçimiz Sayın Ali Rıza Çolak da iştirak etmişlerdir. Ülkemizi temsilen Merkezimiz Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Mesut Özcan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç, çeşitli üniversitelerden akademisyenler  katılmışlardır. Sırbistan Cumhuriyeti’ni temsilen Avrupa Birliği’nden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Duško Lopandić ve Sırbistan Cumhuriyeti Uluslararası Politika ve Ekonomi Enstitüsü Direktörü Dr. Duško Dimitrijević ve akademisyenler de çalıştaya katılım sağlamıştır.

“Balkan Bölgesel İşbirliğinde Mevcut Tecrübeler” konulu ilk panelde, iki ülke arasında artan ekonomik ve siyasi ilişkilere atıfla, serbest ticaret anlaşması ve vizelerin kaldırılmasının ilişkileri güçlendirici etkisinden bahsedilmiş, geleceğe dönük işbirliğinin artırılmasının önemi vurgulanmıştır. Barış, demokrasi, ekonomik refah açısından Güneydoğu Avrupa ülkeleri için GDAÜ Süreci’nin önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca, ilgili sunumlarda Türk dış politikası, neo Osmanlıcılık iddiaları, bölgeselleşmenin avantajları, katkıları ve uygulama aşamaları konuları ele alınmıştır.

Çalıştayın, “GDAÜ: Başarılar ve Bakış Açıları” konulu ikinci panelinde, 2000li yıllardan itibaren bölgenin sesi haline gelen ve günümüze kadar oldukça önemli bir ilerleme kaydedilen GDAÜ Sürecinin bölge ülkeleri tarafından barış, demokrasi, ekonomik refah açısından hedeflerin gerçekleştirilmesi ve AB entegrasyonu yolunda etkin bir şekilde kullanılması gereği dile getirilmiştir. Aynı zamanda Türkiye-Sırbistan arasındaki ikili ilişki açısından çözüm amaçlı bir platform eksikliğinden bahisle, GDAÜ’nün bölgesel sorunlar için bir çözüm ortamı sağlayabileceği değerlendirilmiştir.

Kapanış oturumundaki tartışma bölümünde Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde ortak tarih ve kültürün etkisi, işbirliği olanakları, yeni Osmanlıcılık kavramı, AB’nin Güneydoğu Avrupa’daki ve Balkanlardaki rolü, NATO’nun Balkanlardaki işlevi ve Arap Baharının Türkiye’ye etkileri konuları ele alınmıştır.

Sözkonusu Çalıştay, akademik alanda iki ülke akademisyenlerini biraraya getirmesi açısından, katılımcılar tarafından diyalog için önemli bir platform olarak değerlendirilmiştir.