16 Ekim 2014 İstanbul

SAM ve Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eşgüdümünde düzenlenen "Büyük Savaş ve Osmanlı Devleti: Savaşa Giden Süreç" başlıklı uluslararası konferans, 16 Ekim 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

Sözkonusu konferans, Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jay Winter, Manchester Üniversitesi'nden Prof. Dr. Feroze Yasamee, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feroz Ahmad ve İstanbul Üniversitesi’nden Namık Sinan Turan gibi 1. Dünya Savaşı üzerine çalışan seçkin akademisyenlerin eşsiz sunumlarıyla başarılı bir şekilde sona ermiştir.

Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı’na taşıyan faktörlerin detaylıca irdelendiği konferansta, savaşa dair kapsamlı figürler paylaşılarak, Clausewitzyen gerçek savaştan topyekun savaşa evrildiği, bunda kitle imha silahlarının da etkisi olduğu dile getirildi. Dönemin hükümetinin ittifak tercihlerinin sosyal ve siyasal nedenleri ve Almanya’nın Müslüman dünyasına etki edebilecek bir müttefikle savaş öncesi ilişkileri detaylı bir şekilde sunulmuştur.

Seminerdeki her oturum sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümlerinde katılımcılar, karşılıklı olarak birbirlerine yönelttikleri soruları cevaplandırmışlar ve ele alınan konularla ilgili düşüncelerini paylaşmışlardır.