2 Mayıs 2013 İstanbul

SAM’ın katkılarıyla, Communities Without Boundaries International Inc. (CWBI), Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Yalova Üniversitesi Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜÇAM) ortaklığında 2 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da “Barış İnşaasında Şiddetsizlik” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir.

Üniversite öğrencileri, STK temsilcileri ve gazetecilerin etkileşimli olarak katıldığı çalıştayda, CWBI Başkanı Johnny Mack ve Başkan Yardımcısı Maleshka Eliatamby tarafından barış, çatışma, şiddet ve şiddetsizlik gibi konular hakkında bilgi verilmiştir.

Afroamerikan Sivil Hakları Hareketi öncüsü Dr. Martin Luther King, Jr’ın oğlu Martin Luther King III. tarafından kurulmuş olan Communities Without Boundaries International, Inc. (CWBI), kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. CWBI’ın amacı, çatışmaya maruz kalmış bölgelerde kalkınma araştırmaları, eğitim ve teknik yardım aracılığıyla barış inşaa süreçlerine katkı sağlamaktır.

Afrika, Balkanlar, Ortadoğu, Güney Asya ve Latin Amerika gibi pek çok bölgede barış inşaası faaliyetleri yürütmüş olan CWBI, aynı zamanda “Barış İnşaasında Şiddetsizlik” eğitimleriyle de Dr. Martin Luther King, Jr’ın felsefesini devam ettirmektedir.