13 Kasım 2014 Ankara

Ülkemizin Küresel Göç ve Kalkınma Forumu (GFMD) dönem başkanlığını 1 Temmuz 2014 itibarıyla üstlenmesi çerçevesinde, GFMD Dönem Başkanlığımız “Sivil Toplum Günleri” için yapılabilecek çalışmaları ele almak üzere, Bakanlığımız Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü ve SAM eşgüdümünde, göç ve kalkınma konularında çalışmalar yürüten akademisyenlerimizin ve GFMD Dönem Başkanlığımız görev gücü üyelerinin katılımıyla 13 Kasım 2014 tarihinde Dışişleri Bakanlığı'nda bir çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştay kapsamında, GFMD Devlet Başkanları Zirvesi öncesinde akademi, medya ve iş dünyası mensuplarının katılımıyla "Sivil Toplum Günleri" başlıklı tematik toplantılar düzenleneceği belirtilmiştir. Katılımcılar, göçmen işçiler, kadın işgücü, insan kaçakçılığı, diaspora üyelerinin tecrübeleri, göçün sosyal transfer aracı olarak öne çıkması, işçi ve işveren örgütlerinin düzensiz göçe yönelik yaklaşımları, sağlık ve hukuk gibi konuları tema önerileri olarak sunmuşlardır. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının (STK) GFMD'ye dahli konusunun önemli olduğu vurgulanmıştır.