24 Şubat 2016 Ankara

Merkezimiz tarafından, 24 Şubat 2016 tarihinde Ankara’da, “Şiddete Varan Aşırıcılık: DEAŞ olgusu ve DEAŞ'a Katılımın Dinamikleri” başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya, konuyla ilgili akademisyenler, uzmanlar ve Bakanlığımız mensupları katılım sağlamıştır.

Bu çalıştay, DEAŞ gibi örgütlere katılım sürecinin antropoloji, siyaset bilimi, ilahiyat ve güvenlik çalışmaları gibi disiplinlerin ortak çalışmasıyla anlaşılabileceği ve buna göre DEAŞ gibi örgütlere katılımların nasıl önlenebileceğine yönelik değerlendirmelerde bulunulması düşüncesiyle düzenlenmiştir.

İki oturumlu çalıştayın ilk bölümünde bu katılımların dinamiği analiz edilmiş ve bunun ışığında ikinci oturumda da bu katılımların nasıl engellenebileceği müzakere edilmiştir.