Yayınlar / Vision Papers

 • Turkey and the OIC: Greater Economic Cooperation, Opportunities and Challenges

   
  Devamını Oku
 • Türkiye’nin Restorasyonu: Güçlü Demokrasi, Dinamik Ekonomi, Etkin Diplomasi

  Devamını Oku
 • Turkey’s Mediation: Critical Reflections from the Field

  Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu

  In today’s world there are serious problems in the regional and global systems. The end of the Cold War did not help much in regard to developing mechanisms to resolve those problems. The post-Cold War era continued to present big challenges, and the emergence of new issues complicated the deep problems in international politics. Ethnic, sectarian and religious clashes and geopolitical conflicts, as well as frozen conflicts, throughout the world are in need of effective mediation. In the changing security environment, in addition to bilateral disputes and ...
  Devamını Oku
 • Turkic Republics Since Independence: Towards A Common Future

  Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu

  During the Cold War, the structure of the bipolar international system, which was based on staticpolarisation, prevented Central Asian countries from exerting their remarkable historical and geographical influences on international politics. However, the dissolution of the bipolar worldsystem and the collapse of the Soviet Union have radically changed the geopolitical structure of Central Asia in respect of the distribution of power in the international as well as the Eurasian geopolitical systems. To assess the period since the independence of the Turkic ...
  Devamını Oku
 • A New Vision for Least Developed Countries

  Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu

  vision_ldcWhile pursuing its own development with confidence and success, Turkey has become deeply concerned with all forms of human inequality that exist in the world, especially those forms that impact upon the dignity of the individual and the community. This concern has led Turkey in recent years to turn increasing attention to the plight of countries experiencing acute economic and ecological challenges. In this spirit it has sought to provide assistance and moral support to the people of Somalia who have remain afflicted by a lethal famine as well as ...
  Devamını Oku
 • Türk Dış Politikası’nın İlkeleri ve Bölgesel Siyasal Yapılanma

  Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu

  • Dünyanın içinden geçmekte olduğu çalkantılı değişimler bu sarsıcı dönüşümden etkilenen Türkiye gibi ülkeler açısından önemli bir meydan okuma teşkil etmektedir. Günümüzde ciddi bir ekonomik kriz uluslararası toplumun tamamını etkilemekteyken, Türkiye’yi çevreleyen bölgeler aynı derecede önemli siyasal geçiş süreçlerini yaşamaktadır. Her ne kadar zorlayıcı olsalar da, bu dönüşümlerin doğal ve kaçınılmaz olduğuna inanmaktayız. Bu süreçlere karşı koymak yerine, izlenmesi gereken en iyi yol ...
  Devamını Oku
 • Küresel Yönetişim

  Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu

  Küresel yönetişim hem akademik hem de siyasi çevrelerde önemli bir tartışma konusudur. Bu önemli konuyu hakkıyla ele alabilmek için titiz bir yöntemsel yaklaşımın benimsenmesi ve ‘küresel’ sıfatının iyi düşünülmüş bir tanımının yapılması zorunludur. Ancak bu şekilde karmaşık bir olgu olan küresel yönetişimi analiz edebilmeyi sağlayacak kapsamlı bir çerçeve geliştirilebilir ve bu çerçevenin daha etkili bir şekilde kullanılması için farklı yollar önerilebilir. Bilimsel araştırma bazı durumlarda ...
  Devamını Oku
 • Geleceğe Dönük Bir Balkan Vizyonu

  Prof. Dr. Ahmet Davutoglu

  Balkanlar, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci’nin (GDAÜ) 15. Yıldönümünü kutlaması nedeniyle tarihsel açıdan önemli bir dönüm noktasında bulunmaktadır. Bölge ülkelerinin geçen 15 yıl üzerinde düşünmesi ve bu sürecin bölgenin geleceğinde oynayabileceği potansiyel rolü yeniden değerlendirmesinin tam zamanıdır.Balkan milletlerini bu süreci başlatmaya iten ortak vizyon neydi? GDAÜ’nün başarıları ortaya çıkmasını kolaylaştıracağı yönündeki argümana ...
  Devamını Oku