8 Nisan 2013 Kuveyt

8 Nisan 2013 tarihinde Kuveyt’te Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Kuveyt Üniversitesi’nin Arap Körfezi ve Arap Yarımadası Merkezi (CGAPS) eşgüdümünde düzenlenen ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve SAM tarafından desteklenen “Daha İyi Bir Gelecek İçin Türk-Kuveyt Perspektifi” konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya ülkemizden SAM Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Mesut Özcan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Kemal Yurtnaç, SDE Başkanı Prof.Dr.Yasin Aktay, SDE Ekonomik Çalışmalar Koordinatörü Dr. Sıdıka Başçı, SDE Ortadoğu Çalışmaları Koordinatörü Doç.Dr.Ahmet Uysal ve Osmangazi Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr.Ahmet Öztürk konuşmacı olarak katılmışlardır. Kuveyt Üniversitesi’nin evsahipliği yaptığı çalıştaya, Kuveyt Üniversitesi’nden Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Abdul Redha Ali Assiri, CGAPS Direktörü Dr. Obaid Al-Otaibi’nin yanı sıra çeşitli akademisyenler katılım sağlamıştır. Sözkonusu organizasyon Türkiye ve Kuveyt arasında akademik alanda düzenlenen ilk çalıştay olması bağlamında önem arz etmektedir.

Kuveyt Büyükelçisi Sayın Murat Tamer’in de katıldıkları ve açılış konuşması yaptıkları çalıştayda, Türkiye-Kuveyt ilişkilerinin diplomatik ekonomik, kültürel, akademik boyutları, Körfez İşbirliği Konseyi bağlamında Türkiye- Kuveyt ilişkileri, Kuveyt’te ticari alanda uygulanan yaptırımlar, Türkiye’nin bölgeye yönelik dış politikası ve bölgede artan etkisi ele alınmış, iki taraf arasında kurulabilecek potansiyel işbirliği alanları tartışılmıştır.