26 Mayıs 2014 Amman, Ürdün

SAM, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü (KDK), Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Ürdün Üniversitesi Stratejik Çalışmalar Merkezi (CSS) işbirliğinde Amman’da 26 Mayıs 2014 tarihinde “Değişen Bölgesel Ortamda Türkiye-Ürdün İlişkileri” konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Türk heyetinde Türkiye’nin Ürdün Büyükelçisi Sayın Sedat Önal, SAM Başkanı Prof. Dr. Ali Resül Usul, Diplomasi Akademisi Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan, ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş, KDK çalışanları ve diğer değerli akademisyenler yer almıştır.

Öncelikle, uluslararası aktörlerin rolü ve çatışma çözümü mekanizmaları bakımından bölgesel gelişmelere yönelik perspektifler tartışılmıştır. İkinci oturumda katılımcılar, Suriye krizi karşısında özellikle de mülteci sorununa ilişkin her iki ülkenin neler yapmış olduğuna dair niteliksel ve niceliksel bilgi teatisinde bulunma fırsatı yakalamışlardır. Son oturumda ise Türkiye-Ürdün ikili ilişilerinin ekonomik , siyasi ve kültürel yönleri gelecek odaklı bir vizyon doğrultusunda değerlendirilmiştir.