4 Mart 2015 İzmir
SAM Başkanı Prof. Dr. Ali Resul Usul, 4 Mart 2015 Çarşamba günü İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin davetlisi olarak "Değişen Uluslararası Siyaset Dinamikleri ve Türk Dış Politikası" başlıklı bir sunum yapmıştır.
Sunumun ardından Prof. Usul, öğrenci ve akademisyenlerin uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikasına ilişkin sorularını yanıtlamıştır. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi​ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, gerçekleştirdiği ziyaret ve yaptığı sunum münasebetiyle Prof. Usul'e bir plaket takdim etmiştir.