29 Haziran - 3 Temmuz 2015

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı, bakanlık çalışmaları hakkında genel bilgiler vermek ve dış politikaya ilgi duyan gençlere diplomasi mesleğine ilişkin ön bilgiler kazandırmak amacıyla Ankara’da 29 Haziran - 3 Temmuz 2015 tarihleri arasında bir yaz okulu gerçekleştirecektir.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan bir hafta süreli yaz okuluna, üniversitelerin Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl açılan meslek memurluğu sınavına katılabilecek bölümlerinde okuyan ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri katılabilecektir.

Yaz okulunda, uluslararası ilişkiler derslerinin yanı sıra protokol ve müzakere teknikleri gibi mesleğe ilişkin programlar uygulanacaktır.

Yaz okuluna başvuruda bulunmak için aşağıdaki şartları taşımak gerekmektedir:

  • T.C. Vatandaşı olmak
  • 27 yaşından gün almamış olmak
  • Dört yıllık bir lisans programının 2. veya 3. sınıf öğrencisi olmak
  • En az 3.00 not ortalamasına sahip olmak
  • Kendi üniversitelerindeki 2 akademisyenden alınacak referans mektupları

Bu şartları taşıyan adayların başvurularını, Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış konusunda yazacakları, en fazla 500 kelimelik İngilizce makale ile birlikte, 1-10 Haziran 2015 tarihleri arasında online (https://sinav.mfa.gov.tr/) olarak yapmaları gerekmektedir (Başvuru linki, belirtilen başvuru tarihleri arasında aktif olacaktır). Bakanlık, gerekli görüldüğü takdirde mülakat yapabilecektir. Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin birinci derece akrabaları bu programa başvuramazlar.

Kurs bitiminde genel bir değerlendirme yapılacak olup, başarılı olan öğrencilere sertifika verilecektir.

“2015 Yaz Okulu” başvuruları internet üzerinden yapılacak olup, başvuru modülüne girebilmek için “e-devlet” şifresi temin edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, başvuru sırasında, adayların makalenin yanı sıra nüfus cüzdanı fotokopisi, transkript, fotoğraf ve referans mektuplarını sisteme eklemeleri müsterhamdır.

Başvuru hakkındaki soruların, ayrıca başvuru sahipleri için hazırlayacakları referans mektuplarını doğrudan kurumumuza iletmeyi tercih edecek akademisyenlerin mektuplarının strategy@mfa.gov.tr adresi üzerinden Merkezimize iletilmesi rica olunur.