9 Mart 2012 Ankara

Merkezimiz  Stratejik Düşünce Kuruluşu (SDE) ile ortaklaşa olarak, 9 Mart 2012 tarihinde, SDE binasında, ”Türkiye, İran, Çin ve Rusya’nın Suriye Perspektifleri” konulu bir panel düzenlemiştir. İran Dışişleri Bakanlığınına bağlı “Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nden (IPIS)”  Büyükelçi Jalal  Kalantari, Rusya Şarkiyat Akademisi’nden Kıdemli Uzman Dr. Boris Dolgov, Şangay Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü’nden (SIIS) Dr. Jin Liangxiang ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hasan Kösebalaban’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, Suriye’deki son gelişmeler ve anılan ülkelerin Suriye perspektifleri değerlendirilmiştir.