14 Haziran 2013 Vaşington

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Vaşington’da kain Ortadoğu Enstitüsü (MEI) Türkiye Araştırmaları Merkezi eşgüdümünde düzenlenen "Yıllık Konferans"ların dördüncüsü 14 Haziran 2013 tarihinde Washington’daki Ulusal Basın Kulübü’nde düzenlenmiştir.

Dört panel şeklinde tertip edilen ve ülkemizin bölgesel ve dahili sınamalara verdiği cevapların tartışıldığı konferansın “Değişen Küresel ve Bölgesel Sistemde Türk Dış Politikasını Tartışmak” başlıklı ikinci paneli ise SAM Başkanı Prof. Dr. Bülent Aras, SAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Özcan ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şaban Kardaş katılımıyla gerçekleşmiştir.

Karar alıcılar ile akademisyen ve uzmanların konuşmacı olarak katıldığı konferansta sırasıyla Suriye’deki mevcut durum, son yıllarda Türk Dış Politikası’nın geçirdiği değişim, ülkemizde terörü bitirmeye yönelik barış süreci ve Türkiye-İran-Irak ilişkileri konuları irdelenmiştir. Panellerin soru-cevap ve tartışma kısımlarında ise Ortadoğu’daki halk hareketlerine uluslararası kamuoyunun ve ülkemizin tepkisi, ülkemizde meydana gelen iç gelişmeler, Arap uyanışı ve Türkiye-AB ilişkilerine etkisi ve ülkemizin Balkan politikaları konuları da değerlendirilmiştir.