Arap Baharı’nın başladığı Tunus’ta gerçekleştirilen Tunus Kurucu Meclis seçimlerini izlemek üzere Bakanlığımız tarafından Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkan Yardımcısı  Dr. Mesut Özcan, Daire Başkanı Ahmet Başar Şen, Daire Başkanı Refik Ali Onaner,  Doç. Dr. Murat Çemrek (Selçuk Üniversitesi), Doç. Dr. Veysel Ayhan (Abant İzzet Baysal Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Hasan Kösebalaban (İstanbul Şehir Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. İbrahim Mazlum (Marmara Üniversitesi), Ufuk Ulutaş (SETA), Muzaffer Şenel (İstanbul Şehir Üniversitesi) ve Furkan Torlak’tan (SETA) müteşekkil bir heyet Tunus’a gönderilmiştir. Tunus’u genel seçimlere götürme ve yeni anayasayı hazırlamaktan sorumlu olacak kurucu meclis seçimlerinin demokratik kurallara uygunluğunu gözlemlemekle görevli söz konusu heyete Dr. Mesut Özcan başkanlık etmiştir.

Avrupa Parlamentosu, Arap Birliği, AKPM, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çeşitli kuruluşlardan 661 gözlemcinin mezkur seçimleri takip etmesi, devrim sonrasında gerçekleştirilen bu ilk seçim tecrübesine verilen önemin bir göstergesini teşkil etmektedir. Seçimlerin düzenlenmesi için mütevazı bir maddi yardım sağlayan ülkemiz, ayrıca; Tunus Büyükelçiliğimiz, ülkemizden giden Bakanlık mensupları ve akademisyenlerle de demokratik sürece destek vermiştir. Türkiye’den farklı partilere mensup milletvekilleri de gözlem için Tunus’a gitmiştir.  

Oy verme ehliyeti bulunanların yarısından biraz daha fazlasının kayıt yaptırdığı ülkede, kayıtlı seçmenlerin %90’ından fazlası seçim günü oy kullanmıştır. Pek çok ülke ve kuruluştan gelen gözlemcilerin ortak kanaati, seçimlerin adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiği yönündedir. Halkın eğitim düzeyinin yüksek olmasının yanı sıra, ilk defa gerçek anlamda geleceklerine ilişkin söz hakkına sahip olmanın pek çok kişiyi seçim sandıklarına yönlendirdiği düşünülmektedir. Küçük çaplı teknik aksaklıklara rağmen Tunus, gerek devrik diktatör sonrasında geçiş sürecini kısa bir sürede ve kansız bir şekilde atlatmış olması, gerek demokratik bir ortamda seçimleri gerçekleştirebilmesinden ötürü diğer bölge ülkeleri arasından temayüz edeceğinin işaretlerini vermiştir.

Türkiye’den giden gözlem heyetimiz bu tarihi sürece tanıklığın yanı sıra, ülkemizin ve politikalarının yeni ortamda algılanışı ile ilgili birinci elden bilgi sahibi olma imkanı edinmiştir. Öte yandan, ülkemiz temsilcilerinin gittikleri hemen her yerde gayet olumlu karşılandıkları, Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımızın seçimlerden kısa bir süre önce gerçekleştirdikleri gezinin Tunus kamuoyunda gayet olumlu izler bıraktığı müşahede edilmiştir.