16-18 Mayıs 2014 İstanbul
Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (SETA), Yıldız Teknik Üniversitesi, İtalya'dan Floransa Üniversitesi ve SAM işbirliğinde 16-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde "Geopolitics of Energy: What Will Future Bring (Enerji Jeopolitiği: Gelecekten Beklentiler)" konulu bir konferans düzenlenmiştir.
 
Konferansın açılışında, Soma'da meydana gelen maden kazası sonrasındaki çalışmalara bizzat nezaret etmesinden ötürü etkinliğe iştirak edemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız'ın mesajı okunmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Murat Mercan da açılış oturumunu onurlandırarak bir konuşma yapmışlardır. SAM Başkanı Prof. Dr. Ali Resül Usul de açılış oturumunda bir konuşma yapmıştır.
 
Türkiye'den bürokrat, uzman ve basın mensuplarının yanısıra ABD, İtalya, Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve İsrail'den akademisyenlerin de katılımıyla cereyan eden etkinlik kapsamındaki oturumlarda, dünyada gelişmiş ülkelerin yanında gelişmekte olan büyük ekonomilerin de büyümelerini sürdürebilmek için giderek artmakta olan enerji ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik geliştirdikleri yöntem ve stratejiler ile enerji üretiminde verimliliği ve etkinliği arttıran yeni teknolojilerin (kayagazı ve petrolü vb.) siyasi, ekonomik ve çevresel etkilerinin ele alındığı sunumlara ve tartışmalara yer verilmiştir.
 
Bahsekonu toplantıda gerçekleştirilen sunumların, SAM bünyesindeki akademik yayın olan Perceptions'un belirlenecek bir özel sayısında yayınlanmak suretiyle kamuoyuyla paylaşılması öngörülmektedir.