29 Aralık 2012 Amman

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Arap Düşünce Forumu (Arab Thought Forum – ATF) eşgüdümünde düzenlenen ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve SAM tarafından desteklenen “Geçmişten Günümüze Türk-Arap İlişkileri” Çalıştayı 29 Aralık 2012 tarihinde Amman’da gerçekleşmiştir.

Çalıştayda, Türkiye-Ürdün ve Türkiye-Arap dünyası ilişkilerinin diplomatik ekonomik, kültürel, akademik ve sivil toplum boyutları irdelenmiş; özellikle Arap Baharı sürecindeki karışıklıklara rağmen giderek gelişen ticari ilişkiler, Türkiye’nin Yunus Emre Enstitüleri’nden televizyon dizilerine kadar birçok alanda Arap coğrafyasında artan etkinliği ile iki taraf arasındaki özellikle yükseköğretim düzeyindeki akademik ilişkiler derinlemesine tartışılmıştır.

Çalıştayın sunum ve tartışma bölümlerinde, Türk ve Arap dünyası arasında özellikle finans, işgücü ve sigortacılık gibi alanlarda birleşmiş bir ekonomik ve ticari sistemin kurulması, ekonomide bölgesel standartların oluşturulması, bir “Türk-Arap Üniversitesi”nin kurulması, Arap dünyasında Türkçe yayın yapan bir televizyon kanalı kurulması, Avrupa Birliği Erasmus programı benzeri öğrenci ve öğretim görevlileri için değişim programlarının uygulanması, AR-GE ve teknoloji alanındaki işbirliği ve projelerin arttırılması ile bu alanlarda müşterek merkezlerin tesis edilmesi gibi tavsiyeler öne çıkmıştır.