17 Haziran 2015 Belgrad

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Sırbistan Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Dış Politika ve Ekonomi Ensititüsü (IIPE) tarafından 17 Haziran 2015 tarihinde Belgrad’da “Günümüzde Türkiye-Sırbistan İlişkileri” konulu bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Belgrad Büyükelçisi Sayın Mehmet Kemal Bozay ve SAM Başkanı Prof. Dr. Ali Resul Usul’ün hazır bulunduğu toplantıya, Türk ve Sırp akademisyenlerin yanı sıra Türk tarafından Dışişleri Bakanlığı’ndan ve Polis Akademisi'nden yetkililer de iştirak etmişlerdir.

Toplantı kapsamındaki oturumlarda, Türk-Sırp ikili ilişkileri ve iki ülkenin Balkan siyasaları, Güneydoğu Avrupa’da bölgesel işbirliği bağlamında ele alınmıştır. Oturumların sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümlerinde katılımcılar, karşılıklı soruları cevaplandırmışlar ve ele alınan konularla ilgili düşünce ve önerilerini paylaşmışlardır.