4. Birleşmiş  Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) Konferansı bünyesinde yapılanan Entelektüeller Forumu, EAGÜ’ye yönelik konularda çalışma yapan önemli akademisyen, uzman ve kanaat önderlerini bir araya getirmektedir.

EAGÜ  Konferansı içinde yeni bir konsept olan Forum, Dışişleri Bakanlığımız tarafından çeşitli uzmanlarla yapılan istişareler sonrası oluşturulmuştur. Forumun amacı, EAGÜ halklarının gerçek ihtiyaçlarına ve çıkarlarıyla paralel kararlar alınması yönünde vicdani bir yaklaşım geliştirmektir.

Forumun Web Site: http://www.ldcintellectuals.org