Staj Programları

 • Bakanlığımız, üniversite öğrencileri veya üniversitelerden yeni mezun olanlara, Ankara’da bulunan Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (SAM) ücretsiz ve tam zamanlı olarak staj imkânı tanımaktadır.
 • Staj programlarının temel amacı, stajyerlerin kişisel gelişim ve kariyer planlamalarına katkı sağlayarak, istisnai bir tecrübe edinmelerine yardımcı olmaktır.
 • Stajlarının sonunda staj belgesi almaya hak kazanan başarılı öğrenciler, aynı zamanda Bakanlığın işleyişini öğrenmekte ve hayat boyu sürecek arkadaşlıklar da kurmaktadırlar.
 1. Başvuru şartları

 Staj programına başvurabilmek için aşağıda yazılı bütün şartlara haiz olmak gerekmektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Lisans (en az 2. yılını tamamlamış olmak veya başvuru tarihleri itibariyle son bir yıl içinde mezun olmak ) veya lisansüstü öğrencisi olmak
 • Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim verilen “iktisadi ve idari bilimler ile siyasal bilgiler fakültelerinde” öğrenim görüyor/görmüş olmak (İmkânlar ölçüsünde, ilgili başka fakültelerden yapılan başvurular da değerlendirilmektedir.)
 • Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak
 • İyi derecede bir yabancı dil biliyor olmak
 • Başvuru belgelerini ibraz etmek
 • SAM tarafından daha önce düzenlenmiş olan herhangi bir programdan sertifika almamış olmak

İlave veya özel başvuru şartlarının (öğrenci sayısı, aynı üniversiteden öğrenci sayısı, fakülte veya bölüm sınırlaması, dönem/diploma/genel not ortalaması, yabancı dil yeterliği belgesi vb.) tespit ve tayini mümkün olup, güncel şartlar staj duyurularında ayrıca belirtilmektedir.

 1. Başvuru belgeleri

 Başvuru yapanların aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir:

 • Halihazırda varsa, Yabancı Dil Sınavı (YDS), e-YDS veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından saptanmış herhangi bir uluslararası dil sınavı sonuç belgesi
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Transkript
 • Niyet mektubu (dış politika ve akademik ilgi alanlarınızı içerecek şekilde staj programından beklentiler)
 • Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden de alınabilir.)
 • Islak imzalı güvenlik soruşturması formu
 1. Başvuru yolu ve tarihleri

Başvuru yolu, tarihleri ve ayrıntıları, internet sitemizde (http://sam.gov.tr/tr/) yayınlanan staj ilanlarında ayrıca belirtilmektedir.

 1. Başvuru değerlendirme süreci
 • Staj programlarına kısıtlı sayıda öğrenci kabul edilmekte ve başarı sıralaması usulüyle seçim yapılmaktadır.
 • Başvurular değerlendirilirken genel not ortalaması başta olmak üzere ibraz edilen belgeler (özgeçmiş, niyet mektubu, transkript, yabancı dil sınav sonucu, adli sicil kaydı) dikkate alınmaktadır.
 • Stajyer sayısı, aynı üniversiteden kabul edilecek öğrenci sayısı vb. ölçütlere sınırlamalar getirilebilmektedir.
 • Başvuru değerlendirme sürecine ilgili kurumlarca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dahildir.
 1.  Staj tarihleri ve süresi
 • Yaz ve kış aylarında olmak üzere yılda iki dönem staj programı düzenlenmektedir.
 • Program tarihleri belirlenirken öğrencilerin kolaylıkla katılabilmesini teminen eğitim-öğretim yılındaki yarıyıl veya yaz tatilleri ile Bakanlığımız çalışma takvimi dikkate alınmaktadır.
 • Kesin tarihler için internet sitemizde yayınlanan duyurular takip edilebilir.
 • Merkezimizde staj süresi en az 10, en fazla 30 iş günüdür.
 • Stajların tam zamanlı olarak mesai saatleri içerisinde yapılması esastır.
 1. Staj programı içeriği

 Staj programının, öğrencilere sunabileceği fırsatlar şunlardır:

 • Merkezimizce düzenlenen yerel ve uluslararası toplantılara katılma
 • Dış politika konularında sunum yapma ve yazılar hazırlama
 • Dış politika konularına ilişkin Türkçe ve birinci yabancı dilde kompozisyon yazma
 • Birinci yabancı dilden Türkçe’ye, Türkçe’den birinci yabancı dile tercüme yapma
 • Dış politikaya ilişkin belirli bir konu veya bölge ile alakalı basın taramaları yapma
 • Çeşitli düşünce merkezlerini ziyaret etme
 • Merkezimizin ofis çalışmalarına katkıda bulunma
 • Tecrübeli diplomatlarla buluşma ve deneyimlerini dinleme
 • Bakanlığa giriş aşamaları hakkında bilgi edinme
 • Bakanlığımızın çalışma usullerine doğrudan tanıklık etme
 • Dış politika oluşturma ve yürütme süreçleri hakkında bilgilenme
 1. Konaklama, ulaşım, yemek, staj ücreti, staj belgesi, devamsızlık, kıyafet
 • Staj programına kabul edilen öğrencilerin Ankara’da konaklama, ulaşım ve yemek hususunda kendi imkânlarıyla planlama yapmaları gerekmektedir.
 • Bunun yanında, stajyerlerimiz Bakanlığımız yemekhanesinde sunulan öğle yemeğinden istifade edebilmektedir.
 • Staj programı için öğrencilerimize herhangi bir ücret ödenmemektedir.
 • Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “staj belgesi” verilmektedir.
 • Mücbir sebepler haricinde devamsızlık yapılması halinde staj belgesi verilmeyebilir.
 • Stajyerlerden, resmi programa uygun bir kıyafetle gelmeleri beklenmektedir.