Stratejik Araştırma Merkezinde (SAM) Staj İmkanı

Staj Programları

 • Bakanlığımız, üniversite öğrencileri veya üniversitelerden yeni mezun olanlara, Ankara’da bulunan Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (SAM) ücretsiz ve tam zamanlı olarak staj imkânı tanımaktadır.
 • Staj programlarının temel amacı, stajyerlerin kişisel gelişim ve kariyer planlamalarına katkı sağlayarak, istisnai bir tecrübe edinmelerine yardımcı olmaktır.
 • Stajlarının sonunda staj belgesi almaya hak kazanan başarılı öğrenciler, aynı zamanda Bakanlığın işleyişini öğrenmekte ve hayat boyu sürecek arkadaşlıklar da kurmaktadırlar.

Başvuru ve kabul süreçlerindeki genel şartlar aşağıda sunulmaktadır. Bununla birlikte, kesin şartlar için güncel staj duyurularının esas alınması gerekmektedir.

 1. Başvuru şartları
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Lisans (en az 2. yılını tamamlamış olmak veya başvuru tarihleri itibariyle son bir yıl içinde mezun olmak ) veya lisansüstü öğrencisi olmak
 • Üniversitelerin “Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Hukuk, İktisat, İşletme, Tarih ve Sosyoloji” bölümlerinden birinde öğrenim görüyor olmak
 • Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak
 • En az bir yabancı dili iyi derecede biliyor olmak
 • Başvuru belgelerini ibraz etmek
 • SAM tarafından daha önce düzenlenmiş olan herhangi bir programdan sertifika almamış olmak
 1. Başvuru belgeleri
 • Eğitim dili yüzde yüz yabancı dil olan bölümlerde okuyanlar hariç, Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya uluslararası dil sınavı sonuç belgesi (TOEFL, IELTS vb.)
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Not çizelgesi (Transkript)
 • Niyet mektubu (dış politika ve akademik ilgi alanlarınızı içerecek şekilde staj programından beklentiler)
 • Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden de alınabilir.)
 • Islak imzalı güvenlik soruşturması formu
 1. Başvuru yolu ve tarihleri

Başvuru yolu, tarihleri ve ayrıntıları, internet sitemizde (http://sam.gov.tr/tr/) yayınlanan staj ilanlarında ayrıca belirtilmektedir.

 1. Başvuru değerlendirme süreci
 • Staj programlarına kısıtlı sayıda öğrenci kabul edilmekte ve başarı sıralaması usulüyle seçim yapılmaktadır.
 • Başvurular değerlendirilirken genel not ortalaması başta olmak üzere ibraz edilen belgeler (özgeçmiş, niyet mektubu, not çizelgesi, yabancı dil sınav sonucu, adli sicil kaydı) dikkate alınmaktadır.
 • Stajyer sayısı, aynı üniversiteden kabul edilecek öğrenci sayısı vb. ölçütlere sınırlamalar getirilebilmektedir.
 • Başvuru değerlendirme sürecine ilgili kurumlarca yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması dahildir.
 1.  Staj tarihleri ve süresi
 • Yaz ve kış aylarında olmak üzere yılda iki dönem staj programı düzenlenmektedir.
 • Program tarihleri belirlenirken öğrencilerin kolaylıkla katılabilmesini teminen eğitim-öğretim yılındaki yarıyıl veya yaz tatilleri ile Bakanlığımız çalışma takvimi dikkate alınmaktadır.
 • Kesin tarihler için internet sitemizde yayınlanan duyurular takip edilebilir.
 • Merkezimizde staj süresi en az 10, en fazla 30 iş günüdür.
 • Stajların tam zamanlı olarak mesai saatleri içerisinde yapılması esastır.
 1. Staj programı içeriği

 Staj programının, öğrencilere sunabileceği fırsatlar şunlardır:

 • Merkezimizce düzenlenen yerel ve uluslararası toplantılara katılma
 • Dış politika konularında sunum yapma ve yazılar hazırlama
 • Dış politika konularına ilişkin Türkçe ve birinci yabancı dilde kompozisyon yazma
 • Birinci yabancı dilden Türkçe’ye, Türkçe’den birinci yabancı dile tercüme yapma
 • Çeşitli düşünce merkezlerini ziyaret etme
 • Tecrübeli diplomatlarla buluşma ve deneyimlerini dinleme
 • Bakanlığa giriş aşamaları hakkında bilgi edinme
 • Bakanlığımızın çalışma usullerine doğrudan tanıklık etme
 • Dış politika oluşturma ve yürütme süreçleri hakkında bilgilenme
 1. Konaklama, ulaşım, yemek, staj ücreti, staj belgesi, devamsızlık, kıyafet
 • Staj programına kabul edilen öğrencilerin Ankara’da konaklama, ulaşım ve yemek hususunda kendi imkânlarıyla planlama yapmaları gerekmektedir.
 • Staj programı için öğrencilerimize herhangi bir ücret ödenmemektedir.
 • Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “staj belgesi” verilmektedir.
 • Mücbir sebepler haricinde devamsızlık yapılması halinde staj belgesi verilmeyebilir.
 • Stajyerlerden, resmi programa uygun bir kıyafetle gelmeleri beklenmektedir.

 

Dış Temsilciliklerde Staj Programı

10 Haziran 2019

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
Dış Temsilciliklerde Staj Programı

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Bakanlığımız çalışmaları, dış politika konuları ile diplomasi mesleğine ilgi duyan ve bu konularda tecrübe kazanmak isteyen sınırlı sayıda lisans ve lisansüstü öğrencilerine Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı temsilciliklerinde staj olanağı tanımaktadır. Sözkonusu temsilciliklerde staj süresince mali yükümlülük öğrencilere ait olup, herhangi bir burs ya da maddi katkı sağlanmamaktadır. Staj kapsamında öğrencilerin, bulundukları temsilciliklerin mesai düzenine dahil olmaları, kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri ve staj sonunda yurtdışı temsilciliklerin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Kimler Staj Başvurusunda Bulunabilir?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
 • Üniversitelerin “Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Hukuk, İktisat, İşletme, Tarih ve Sosyoloji” bölümlerinden birinde öğrenim görüyor olmak
 • Lisans (başvuru tarihi itibariyle, üçüncü veya dördüncü sınıfa başlamış olmak veya son bir yıl içinde mezun olmak) veya lisansüstü öğrencisi olmak
 • Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3,00 genel not ortalamasına sahip bulunanlar (Farklı bir not sistemi kullanan üniversitelerde okuyan öğrencilerin ortalamalarının dörtlük sistemdeki eşdeğerliği dikkate alınacaktır).
 • En az bir yabancı dili ileri düzeyde bilenler.
 • Başvurulan temsilcilik tarafından talep edilen özel şartları taşıyanlar.
 • Staj yapılacak dış temsilciliğe ulaşım, iaşe ve ibate giderlerini karşılamayı taahhüt edenler.

Başvuru Belgeleri

 1. SAM Başvuru Formu (İndirmek için buraya tıklayınız).
 2. Fotoğraflı özgeçmiş.
 3. Niyet mektubu (en fazla 400 kelime, dış politika ve akademik ilgi alanlarınızı içerecek şekilde staj programından beklentileriniz).
 4. Transkript (Başvuru tarihleri itibariyle güncel olmalıdır. Başvuruda bulunacak yüksek lisans öğrencilerinin lisans ortalamaları dikkate alınacağından, lisans transkriptlerini de eklemeleri gerekmektedir).
 5. Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)
 6. Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması Formu (İndirmek için buraya tıklayınız).
 7. Eğitim dili yüzde yüz yabancı dil olan bölümlerde okuyanlar hariç, Yabancı Dil Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puana sahip olan veya uluslararası dil sınavlarında (TOEFL vb.) YÖK eşdeğerlik tablosunda en az 70 puana karşılık gelen puana sahip olan dil sınavı sonuç belgesi (Puan karşılıkları YÖK sitesinden karşılaştırılabilir).

Başvuru Yöntemi

 • Başvurular staj@mfa.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
 • Adayların gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak tek bir e-postada “Yurtdışı Staj Başvurusu” konu başlığıyla iletmeleri gerekmektedir. Başvurunun sorunsuz olarak alındığı adaylara e-posta mesajıyla bildirilecektir.
 • Eksik belge olan ya da e-posta yöntemi dışındaki başka yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Güvenlik Soruşturması Formunun bilgisayarda doldurup, vesikalık fotoğraf yapıştırılarak ve mavi tükenmez kalemle imzaladıktan sonra renkli tarayıcıda bilgisayar ortamına taratılıp “pdf” formatında iletilmesi gerekmektedir.

Nerede Staj Yapılabilir?

 • Başvuru yapacak öğrenciler ekte yer alan “Yurtdışı Temsilcilikler Tablosu”nda bulunan temsilcilikler arasından staj yapmak istedikleri en az 1 en fazla 3 temsilciliği SAM Başvuru Formu’nda işaretleyebilirler.
 • Öğrencilerin sözkonusu tabloyu dikkatlice incelemeleri, bilhassa staj yapmayı arzuladıkları temsilciliklerin şartlarını okumaları ve ilave bir şart bulunuyorsa sağladıklarından emin olduktan sonra başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin staj yapmayı tercih ettikleri ülkelerdeki hayat ve iklim şartlarını dikkate alarak başvuru yaptıkları varsayılacaktır.

Başvuru Ne Zaman Yapılmalıdır?

 • Başvurular için belirli bir tarih aralığı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, SAM Başvuru Formu’nda da belirtildiği üzere, değerlendirme ve güvenlik soruşturması aşamalarının vakitlice tamamlanabilmesini teminen, staj yapılmak istenen dönemden 6 ay öncesinde e-posta ile başvurunun yapılmış olması gerekmektedir.

Başvuru Sonucunu Nasıl Öğrenebilirim?

 • Başvurular SAM tarafından değerlendirilecek ve sürecin tamamlanmasını müteakip adaylara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Başvurunun Geçersiz Olacağı Koşullar

 • Nihai kabul alan adayların herhangi bir nedenle staj bölgelerine gitmekten vazgeçmeleri halinde, bu hakları kaybedilmiş sayılacaktır.
 • Adaylar, sistemde yer alan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit ettiklerini, sözkonusu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bir husus tespit edilmesi halinde, staja başlatılmış olsalar dahi tüm haklarını kaybedeceklerini kabul etmiş sayılırlar.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Adres: Dr. Sadık Ahmet Cad. No:8 Balgat / Ankara 06100

e-posta: staj@mfa.gov.tr

EK: DIŞ TEMSİLCİLİKLER LİSTESİ