SAM Staj Programları

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), dış politika konularına ilgi duyan ve bu konularda tecrübe kazanmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine tam zamanlı staj imkânı tanımaktadır.

Staj kapsamında öğrenciler, tecrübeli diplomatların deneyimlerini dinleme fırsatına sahip olmakta, Bakanlığa giriş aşamaları hakkında bilgi edinmekte ve merkezimizin danışman akademisyenlerinden ders alma imkanı bulmaktadırlar. Bunun yanısıra stajyerler, yerel ve uluslararası toplantılara katılım sağlamakta ve dış politikaya ilişkin bilgilerini artırma imkanı elde etmektedirler. Stajlarının sonunda sertifika almaya hak kazanan başarılı öğrenciler, aynı zamanda Bakanlığın işleyişini öğrenmekte ve hayat boyu sürecek arkadaşlıklar da kurmaktadırlar.

Staj programlarına öncelikli olarak üniversitelerin iktisadi idari bilimler / siyasal bilgiler fakültelerinde okuyan öğrenciler kabul edilmekle birlikte; imkânlar ölçüsünde diğer bölümlerin öğrencilerinin de başvuruları değerlendirilmektedir.

2014 Yılı SAM Staj Programları

Yurtiçindeki ve yurtdışındaki önde gelen üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin katıldığı staj programları 9 Haziran - 7 Kasım 2014 tarihleri arasında Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu programlar süresince stajyerlere ofis ortamında çalışma imkanı sunulmuş, Bakanlığımız mensubu olmayı düşünebilecek öğrenciler için Merkezimiz personeli tarafından Dışişleri Bakanlığının işleyişi, kurumsal yapısı ve Bakanlığımızdaki kariyer olanaklarıyla ilgili bir sunum yapılmıştır.

Staj esnasında tüm öğrenciler, uluslararası ilişkiler alanında Merkezimizin rehberliğinde seçtikleri konularda birer araştırma raporu hazırlamışlar, seçtikleri güncel konularda medya takibi ve değerlendirmelerini yapmışlar, bu çalışmalarını interaktif sunumlar aracılığıyla paylaşarak hem bilimsel araştırma konusunda bir deneyim yaşamış, hem de Merkezimizdeki akademik çalışmalara katkıda bulunmuşlardır.

Ayrıca Merkezimiz personelinin beraberinde stajyer öğrenciler, Merkezimizin çeşitli kurumlarla ortaklaşa gerçekleştirdiği akademik sempozyum ve panellere katılım sağlamış, 27 Ağustos 2014 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ziyaret düzenlenmiş, akabinde Meclis Başkanı Sayın Cemil Çiçek tarafından kabul edilmişlerdir. Katılım sağlanan akademik toplantılar arasında “Diplomasi ve Yumuşak Gücün Terörle Mücadeledeki Rolü” Çalıştayı, “Ukrayna Krizinin Doğu Avrupa’ya Etkileri” Çalıştayı, "NATO Genişlemesinin Transatlantik ve Küresel Güvenliğe Katkıları" Sempozyumu, MİKTA Ankara Semineri, “Japonya ve Türkiye: Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?” Sempozyumu, SAM ve MiReKoc Tarafından Düzenlenen “Değişen Ulusötesi Göç: İnsanların Geçici Hareketliliğinin Dönüştürücü Özellikleri” konulu Çalıştay bulunmaktadır.