SAM Staj Programları

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), dış politika konularına ilgi duyan ve bu konularda tecrübe kazanmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine tam zamanlı staj imkânı tanımaktadır.

Staj kapsamında öğrenciler, tecrübeli diplomatların deneyimlerini dinleme fırsatına sahip olmakta, Bakanlığa giriş aşamaları hakkında bilgi edinmekte ve merkezimizin danışman akademisyenlerinden ders alma imkanı bulmaktadırlar. Bunun yanısıra stajyerler, yerel ve uluslararası toplantılara katılım sağlamakta ve dış politikaya ilişkin bilgilerini artırma imkanı elde etmektedirler. Stajlarının sonunda sertifika almaya hak kazanan başarılı öğrenciler, aynı zamanda Bakanlığın işleyişini öğrenmekte ve hayat boyu sürecek arkadaşlıklar da kurmaktadırlar.

Staj programlarına öncelikli olarak üniversitelerin iktisadi idari bilimler / siyasal bilgiler fakültelerinde okuyan öğrenciler kabul edilmekle birlikte; imkânlar ölçüsünde diğer bölümlerin öğrencilerinin de başvuruları değerlendirilmektedir.