24 Ağustos 2015 Ankara

TİKA ve ORSAM işbirliğinde düzenlenen "Irak Türkmenleri Kişisel Gelişim ve Liderlik Okulu" kapsamında ülkemizde bulunan Irak Türkmenlerinden müteşekkil bir grup, 24 Ağustos 2015 tarihinde Dışişleri Bakanlığını ve SAM'ı ziyaret etmiştir.

Ziyaret kapsamında katılımcılara, Dışişleri Bakanlığı'ndan Diplomasi Akademisi Başkanı Mesut Özcan ve Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü'nden Daire Başkanı Özkan Duman tarafından Türkiye'nin küresel ve bölgesel düzeylerde yürüttüğü dış politikası hakkında, akabinde SAM personeli tarafından diplomasi mesleği ve SAM'ın aktiviteleri hakkında sunumlar verilmiştir.