23 Haziran 2014 Bişkek- Kırgızistan

Şanghay İşbirliği Örgütü IX. Forumu, Kurucu Üyeler, Gözlemci Ülkeler ve Diyalog Ortağı Ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla “Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Ekonomik Gelişimindeki Güncel Zorluklar” temasıyla Kırgızistan Stratejik Çalışmalar Ulusal Enstitüsü tarafından 23 Haziran 2014 tarihinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te düzenlenmiştir.

Sözkonusu foruma ülkemizin Diyalog Ortaklığı statüsünü temsilen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı Prof. Dr. Ali Resul Usul ve Atılım Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Ali Karasar iştirak etmişlerdir. Örgüt üyesi ülkelerden üst düzey siyasetçi ve bürokratlar ile akademisyenlerin bulunduğu bir dizi oturumda “Yeni Jeo-Ekonomik Gerçeğinin Oluşumu ve ŞİÖ, Bölgesel Ekonomik İşbirliği ve ŞİÖ Ülkeleri, ŞİÖ Çerçevesinde Ekonomik İşbirliğine Bakış Açısı, ŞİÖ Ülkeleri Arasında Kültür, Eğitim ve Turizm Alanlarında İşbirliği Oluşturulması ve ŞİÖ Ülkeleri Arasında Finans ve Yatırım Alanlarında İşbirliği” konuları katılımcılar tarafından detaylı olarak ele alınmıştır.

Oturumların sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümlerinde katılımcılar, karşılıklı olarak birbirlerine yönelttikleri soruları cevaplandırmışlar ve ele alınan konularla ilgili düşüncelerinin yanısıra önerilerini de paylaşmışlardır.

Program çerçevesinde, SAM heyeti T.C. Bişkek Büyükelçiliği’ni ve TİKA Bişkek Koordinatörlüğü’nü ziyaret etmiş ve karşılıklı olarak fikir teatilerinde bulunmuşlardır.