23 Mayıs 2014 İstanbul

SAM ve Marmara Üniversitesi eşgüdümünde 23 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da “Karşılaştırmalı Perspektiften Çin ve Türkiye: Ekonomi, Siyaset ve Toplum” başlıklı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya SAM Başkanı Prof. Dr. Ali Resül Usul, SETA İstanbul Ekonomi Koordinatörü Doç. Dr. Sadık Ünay, New York Üniversitesi öğretim üyesi Seda Altan, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Altay Atlı, İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ulaş Başar Gezgin, Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Ergenç, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Çağdaş Üngör’ün yanısıra farklı üniversitelerden değerli akademisyenler ve Marmara Üniversitesi öğrencileri iştirak etmişlerdir.

Çalıştay boyunca, iki kadim millet arasındaki kültürlerarası diyalog üzerinde durulmuş, yerel yönetim yapıları karşılaştırılmış ve iki ülkenin Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi faaliyetleri tartışılmıştır. Çalıştayda ayrıca Türkiye ve Çin’in Ortadoğu’ya yönelik algı ve politikalarının ekonomik, siyasi ve sosyal veçheleri değerlendirilmiştir.