15 Ekim 2012 Keele, İngiltere

“Modern Türkiye” konulu Keele Seminerleri’nin dördüncüsü, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile olan işbirliği çerçevesinde “Siyaset, Uluslararası İlişkiler ve Felsefe Okulu’nun ev sahipliğinde  15 Ekim 2012 Pazartesi günü Keele Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

SAM Başkanı Prof. Dr. Bülent Aras, SPIRE Başkanı Prof. Dr. Bülent Gökay,  Antalya Üniversitesi’nden Dr. Tarık Oğuzlu ve  Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Dr. Sadık Unay, Türkiye’nin yükselen güç statüsüne ilişkin farklı konularda  seminerler gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Gökay “Değişen Küresel Güçler ve  Gelişen Bir Güç Olarak Türkiye” adlı konuya odaklanırken, Dr. Unay “Türkiye’nin Yükselen Gücünün Ekonomi Politiği”nin önemini vurguladı. Prof. Dr. Aras ise “Türkiye’nin Yarı Çevresel Güç olarak ortaya çıkışı: Asya, Afrika ve Latin Amerika açılımları” başlıklı konuşmasında Türkiye’nin küresel inisiyatiflerinin bir çerçevesini çizerken Dr. Oğuzlu, “Batı Gözüyle Küresel Bir Güç Olarak Türkiye” başlıklı sunumu ile Türkiye’nin Batı gözüyle  konumunu değerlendirmiştir.

“Modern Türkiye” konulu Keele seminerleri, SAM Başkanı Prof. Dr. Bülent Aras ve  SPIRE Başkanı Prof. Dr. Bülent Gökay tarafından Türk politikası ve dış işlerine ilişkin çeşitli konularda seminer ve dersler dizisi organize edilmesi hususunda 24 Ocak 2012’de imzalanan anlaşma çerçevesinde, SPIRE ve SAM tarafından ortaklaşa organize edilen seminerler dizisinden biridir.