25 Haziran 2012 İstanbul

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) 20. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 26 Haziran 2012 günü İstanbul’da gerçekleştirilmiş olan KEİ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Zirvenin düzenlendiği Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde, 25 Haziran 2012 günü Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Karadeniz Üniversiteleri İletişim Ağı (BSUN) işbirliğiyle üye ülke akademisyenlerinin katıldıkları bir Akademik Forum düzenlenmiştir.

 SAM Başkanı Prof. Dr. Bülent Aras’ın yönettiği sözkonusu Forumda KEİ üyesi 12 ülkeden (Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan ve Sırbistan) gelen akademisyenler, örgütün geleceğine yönelik yeni vizyon arayışları çerçevesinde kendi ülkelerinin perspektifinden sunuşlarda bulunmuşlardır.

Bir gün boyunca devam eden Forumun kapanışında üye ülkelerin hükümetlerine ve halklarına KEİ yol gösterici mahiyette bir belge olarak bir Vizyon Kağıdı hazırlanmıştır. Akademik Forumun KEİ üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin resmi alanın dışındaki bölgelere de taşınarak sosyal tanışıklık, akademik yardımlaşma ve ekonomik işbirliği boyutlarıyla gelişecek yeni bir hareketlilik yaratılmasına katkı sağladığı düşünülmektedir. Akademik Forum çerçevesinde bir araya gelen Akademisyenler KEİ’ye yönelik ülke perspektiflerini sunmuş ve beyin fırtınası ortamı doğmasına katkıda bulunmuşlardır. Karadeniz bölgesinin enerji ve ulaşım gibi önemli potansiyellerinin daha aktif kullanımı ve değerlendirilmesi için yeni bakış açılarının ortaya konduğu Akademik Forum’da donmuş çatışmaların ve sorunların KEİ çerçevesinde geliştirilecek işbirliği ve refah ortamında biran önce çözülmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bu bağlamda, Ermenistan ve Azerbaycan’dan katılan akademisyenlerimizin bölgede yaşanan çatışmanın çözümü için sundukları öneriler de Forum adına kayda değer olmuştur.

Forum özeti