25 Haziran 2012 İstanbul
 • Çok kampüslü bir eğitim ağı, üniversitelerin işbirliği ve KEİ bünyesinde ortak araştırma merkezi girişimleri teşvik edilmelidir
 • Akademik forum, KEİ’nin geleceğe dönük vizyonu adına yeni fikirler üretmek üzere her yıl toplanmalıdır.
 • KEİ, Karadeniz bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin tarihi üzerine akademik bir çalışma yapılmasını teşvik etmelidir.
 • KEİ bölgesinde ticaretin teşvikine yönelik araştırmalar, ortak araştırma faaliyetleri için öncelik teşkil etmelidir.
 • KEİ, ekonomik işbirliği alanında özellikle de ulaştırma ve enerji sektörleri alanlarında yakaladığı ivmeyi muhafaza etmelidir.
 • Çevre ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkiye dair yaratıcı düşünme, KEİ’nin gündeminde olmalıdır.
 • Hükümetler insanların, özellikle öğrenci, akademisyen ve akademik personelin serbest dolaşımının önünde duran sınırların kaldırılması konusunda inisiyatif almalıdırlar.
 • Tüm KEİ ülkelerini kapsayacak projeleri organize etmenin güçlüğünden dolayı, hükümetler daha spesifik uygulanabilir ve etkili bölgesel projeler geliştirmek için cesaretlendirilmelidirler.
 • KEİ bölgesi çok kültürlü bir coğrafyadır, bu coğrafyadaki mevcut kültürel bağlar barış içinde birarada yaşamı geliştirme adına canlandırılmalıdır.
 • Aydınlar, siyasi ve sosyal sorunlara ilişkin arabuluculuk ve diyalog süreçlerinin başlatılmasında işin denetçileri olarak kabul edilmelidirler.
 • KEİ, aralarında ihtilaflar bulunan birçok ülkenin bir araya gelip görüşme imkanı bulduğu faydalı bir platform. KEİ’nin bu boyutu, kendi bünyesinde oluşturulabilecek ihtilaf çözücü mekanizmalarla güçlendirilmelidir.