27-30 Mayıs 2013 İslamabad, Lahor, Peşaver- Pakistan

Merkezimiz ile Pakistan’da mukim Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi (CRSS) ortaklığında 27-30 Mayıs 2013 tarihlerinde İslamabad, Lahor ve Peşaver kentlerinde yerleşik çeşitli üniversiteler ve kurumlarda “ Devlet, Din ve Demokrasi” başlıklı bir dizi konferans düzenlenmiştir.

İslamabad Büyükelçisi Sayın Mustafa Babür Hızlan da konferanslardan bazılarına iştirak etmiştir. Türk heyetinde, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Murat Yel ve Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nuri Tınaz yer almıştır. Türk akademisyenler, Ulusal Savunma Üniversitesi, Peşaver Üniversitesi, Lahor Foremen Christian College ve Heinrich Boell Stiftung kuruluşunda konferans ve yuvarlak masa formatlarında gerçekleştirilen etkinliklerde sunum yapmışlardır.

Konferanslar boyunca, Türk akademisyenler demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerlerin geliştirilmesi adına devlet işleri ile dini ilkelerin birbirinden ayrı tutulması gerektiğinin önemini vurgulamışlardır. Bunun yanında, akademisyenler Türkiye’nin laikleşme sürecinde yaşadığı tecrübeleri anlatarak, her ülkenin kendine özgü dinamiklere sahip olduğunu ve bu husus dikkate alınarak politika geliştirilmesinin faydalı olacağını ifade etmişlerdir.

Ayrıca, Pakistan medyası konferanslara yoğun ilgi göstermiş, gazetelerde sözkonusu faaliyet ile ilgili birçok haber yayınlanmış ve Türk akademisyenler iki farklı televizyon programına davet edilmişlerdir.