31 Ekim 2014 Sofya

I. Dünya Savaşı’nın 100. Yılı vesilesiyle Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü ve SAM işbirliği; Bakanlığımız Balkanlar ve Orta Avrupa Genel  Müdür Yardımcılığı (BAGY) ve Sofya Büyükelçiliğimizin katkılarıyla 31 Ekim tarihinde Sofya’da “I. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türkiye Bulgaristan İlişkileri” başlıklı konferans gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşması Sofya Büyükelçisi Sayın Süleyman Gökçe tarafından gerçekleştirilen Konferansa Ankara Üniversitesi öğretim üyesi  Prof. Dr. Neşe Özden, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi  ve Merkezimiz Danışmanı Doç Dr. Birgül Demirtaş, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Direktörü Tanya Mihaylova, Bulgaristan Bilimler Akademisi üyeleri Prof. Dr. Alexander Kostov ve Dr. Kalina Paeva, Bulgaristan Diplomasi Enstitüsü üyeleri Dr. Valantin Katrandjiev ve Araştırma Görevlisi Marian Karagyozov, Ulusal Savunma Akademisi üyesi Prof. Jordan Baev ve Yeni Bulgaristan Üniversitesi öğretim üyesi  Doç Dr. Sonya Hinkova katılmıştır.

İki oturum şeklinde gerçekleştirilen Konferansın ilk bölümünde ”Balkanlar’ da I. Dünya Savaşı –Tarihsel Bir Bakış” başlığı altında; savaşın  Bulgaristan ve Türkiye için anlamı, savaş sırasında iki ülkenin müttefik olarak ilişkileri ve Dobruca savunması konuları üzerinde durulmuştur.  “Modern Türk – Bulgar Diplomatik İlişkileri” başlıklı ikinci bölümde ise; I. Dünya Savaşı tarihi yazımı ve 20. Yüzyıl uluslararası sitemi ve bölgede jeopolitik ve ekonomik bir güç olarak Türkiye’nin Bulgaristan ile ilişkileri ele alınmış; ayrıca iki ülke ilişkileri ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve  diplomatik olmak üzere çok boyutlu olarak tartışılmıştır.