7 Mayıs 2015 Bakü

Merkezimiz, partner kuruluşu Azerbaycan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (SAM) evsahipliğinde 7 Mayıs 2015 tarihinde Bakü'de gerçekleşen "İpek Yolu Ekonomi Kuşağı'nda Güney Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri" başlıklı Konferansa iştirak etmiştir. Konferansta İpek Yolu Kuşağı'nda bulunan ülkelerdeki düşünce kuruluşları, resmî araştırma merkezleri, akademi, medya ve diplomatik çevreden birçok kişi yer almıştır. Aynı zamanda, SAM Başkanı Prof. Dr. Ali Resul Usul, İpek Yolu Kuşağı'nın olası sonuçları ve sınamalarının yanısıra Türkiye'nin bu Kuşak'ın bir parçası olarak tamamladığı ve tamamlamakta olduğu altyapı projelerini içeren bir konuşma gerçekleştirmiştir.

İki oturumlu panel, Kuşak'ın yer aldığı koridor ülkelerinden gelen katılımcıların İpek Yolu'nun canlandırılmasına yönelik görüşlerini sunmalarına imkan tanımıştır. Panelistler, telekomünikasyondan ulaştırmaya, yasal mevzuattan projeye verilen siyasî desteğe kadar İpek Yolu Kuşağı'nın her yönünü ele almıştır.

Ayrıca konferansta, Türk Konseyi, SAM ve AVİM ortaklığında yayınlanan "Türk Keneşi ve Bölgedeki Gelişmeler Işığında Avrasya'da İşbirliği" başlıklı raporun tanıtımı yapılmıştır. Rapora buradan ulaşılabilir.