5 Haziran 2015 Bişkek

Merkezimiz, Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde 5 Haziran 2015 tarihinde Bişkek’te gerçekleştirilen “Orta Asya: Siyaset ve Uluslararası İlişkiler” başlıklı konferansa katılmıştır. SAM ve ORASAM (Orta Asya Araştırmaları Merkezi) işbirliği ile düzenlenen konferansta SAM Başkanı Prof. Dr. Ali Resul Usul, “Değişen Dünya Siyaseti ve Orta Asya’da Barış ve İstikrar” başlıklı bir sunuş gerçekleştirmiştir. Bişkek Büyükelçimiz Sayın Metin Kılıç ile KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı’nın açılış konuşmasını yaptıkları konferansa düşünce kuruluşları, resmî araştırma merkezleri, akademi, medya ve diplomatik çevreden birçok kurum ve kişi katılım sağlamıştır.

Konferansta, Orta Asya’da yaşanan gelişmeler, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yürütülmekte olan İpek Yolu projesi, küresel güçlerin Orta Asya’ya yönelik politikaları, Orta Asya’da bölgesel işbirliği ve entegrasyon imkanları ile ekonomik işbirliği alanları, bölgede yaşanan sınır ve su sorunları, anklav topraklar, bölge ülkelerinin NATO ile ilişkileri, Gümrük Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği’nin geleceği, Kırgızistan’da din özgürlüğü ve medya konularında geniş kapsamlı sunumlar yapılmıştır.

Beş oturumdan oluşan konferansta yapılan her bir sunumun ardından soru – cevap bölümü ile görüşler ve düşünceler paylaşılmış ve sunum yapan katılımcılara KTMÜ tarafından sertifika takdim edilmiştir.

Program kapsamında, SAM ekibi Bişkek Büyükelçiliğimize ve Bişkek TİKA Koordinatörlüğü’ne de ziyarette bulunmuştur.