15-16 Aralık 2015 Üsküp

SAM Başkanı Prof Dr. Ali Resul Usul ve Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı (MİREKOÇ) Prof. Dr. Ahmet İçduygu, 15-16 Aralık 2015 tarihinde Üsküp’te düzenlenen “Transit Ülkelerde Göç ve Mülteci Akımı: Güvenlik Uygulamaları” konulu uluslararası konferansa iştirak etmiştir.

Sözkonusu Konferans,  artan göçmen ve mülteci sayısına bağlı olarak ortaya çıkan, bölgemizi ve Avrupa’yı etkileyen zorluklarla mücadelede bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi, uluslararası kamuoyuyla etkin işbirliği imkanlarının değerlendirilmesi ve sözkonusu sorunlara çözüm önerileri bulmak  amacıyla, tecrübe paylaşımı ve fikir teatisine imkanı sağlamıştır.