24 Nisan 2014 İstanbul

Merkezimiz ve Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi eşgüdümünde 24 Nisan 2014 tarihinde İstanbul’da “Üçüncü Yılında Suriye Krizi” başlıklı bir Konferans gerçekleştirilmiştir.

Konferansa birçok akademisyen ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra üniversite öğrencileri katılmıştır.

Sözkonusu konferans boyunca Türkiye-Suriye ilişkilerinin tarihsel boyutu ele alınmış, Suriye iç savaşının Türkiye, Ortadoğu ve küresel politikalar üzerindeki etkileri tartışılmış ve süregiden ağır insan hakları ihlallerinin insani boyutu ile ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında değerlendirilmiştir.