3 Mayıs 2012 Londra, Birleşik Krallık

SAM Başkanı Prof. Dr. Bülent Aras, London School of Economics and Political Science (LSE) tarafından düzenlenen Çağdaş Türkiye Araştırmaları Seminerleri kapsamında “Türkiye ve Arap Baharı” konusunda bir konuşma yapmıştır.

Prof. Aras, Türk dış politikasının ilkeleri ve mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgi verdikten sonra, Türkiye’nin Arap Baharı olarak adlandırılan süreci nasıl karşıladığını, politikasının bu süreç kapsamında nasıl şekillendiğini değerlendirmiş ve yeni politikasının çerçevesini çizmiştir.

Seminer Türk dış politikasının önümüzdeki yıllarda nasıl şekilleneceğiyle ilgili bir münazaranın ardından tamamlanmıştır.