17-18 Kasım 2011 Ankara

Merkezimiz, Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’yle birlikte Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve KKTC’den medya mensuplarının katıldığı “Türk Dünyası Medya Platformu Çalışma Grubu” toplantısını 17-18 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara’da düzenlemiştir. 

Toplantıda, Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Topluluklar Medya Platformu’nun kuruluş  tüzüğü hazırlanmıştır. Söz konusu Platform aracılığıyla Türk Dünyası’ndaki medya mensuplarının bilgi ve tecrübe paylaşımı yapabilmelerini sağlayacak kurumsal bir altyapının tesis edilmesi amaçlanmıştır.