umityalcin

Büyükelçi Ümit Yalçın

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans

29.12.1989–01.07.1990

Aday Meslek Memuru, Personel Dairesi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı

01.07.1990–01.04.1991

Aday Meslek Memuru, Doğu Avrupa - Asya Dairesi,
Dışişleri Bakanlığı

01.04.1991–30.11.1991

Askerlik Hizmeti

02.12.1991–29.08.1992

Aday Meslek Memuru, Batı Avrupa Dairesi,
Dışişleri Bakanlığı

29.08.1992–30.09.1992

Ataşe, Batı Avrupa Dairesi, Dışişleri Bakanlığı

30.09.1992–29.09.1995

Ataşe, Muavin Konsolos, T.C. Rotterdam Başkonsolosluğu

29.09.1995–14.10.1997

İkinci Katip, T.C. Bağdat Büyükelçiliği

14.10.1997–30.09.1999

İkinci Katip-Başkatip, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı

30.09.1999–01.10.2003

Başkatip–Müsteşar, T.C. Moskova Büyükelçiliği

01.10.2003–29.10.2005

Şube Müdürü, Daire Başkanı, BÖZM Bakan Özel Müşavirliği, Dışişleri Bakanlığı

29.10.2005–01.10.2009

Başkonsolos, T.C. Filibe Başkonsolosluğu

01.10.2009–15.01.2012

Başkonsolos, T.C. Dubai Başkonsolosluğu

15.01.2012–01.05.2012

Daire Başkanı, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı

01.05.2012–15.12.2012

Büyükelçi, T.C. Kuveyt Büyükelçiliği

15.12.2012–15.09.2014

Büyükelçi, Genel Müdür Vekili-Genel Müdür, İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı

15.09.2014–06.10.2016

İkili Siyasi İlişkiler Müsteşar Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı

6.10.2016–14.10.2016

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Vekili

15.10.2016-

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı

Müsteşar Yalçın İngilizce bilmektedir.