OrtadoguRaporuKapak
"Ortadoğu bölgesi bir yönüyle I. Dünya Savaşı sonrasında biriken hadiselerin bir sonucu olarak, bir yönüyle de Soğuk Savaş sonrası sarsıntıların bir devamı olarak günümüzde büyük bir çalkantının ve yoğunluğu gittikçe artan bir istikrarsızlık ve çatışma döneminin içinde bulunmaktadır.

Bölgedeki mezhebî fay hattı, 2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgaliyle tetiklenmiş, “Arap Baharı” olarak adlandırılan demokratikleşme talep ve süreçlerinin kanlı biçimde bastırılmasının ardından bazı ülkelerde iç savaşı körüklemiş ve DEAŞ gibi terör örgütlerine zemin hazırlamıştır. Mezhebî aidiyetlerin sürükleyici ve körükleyici gücü, bu gerginlik ve çatışma dönemini önceki benzer dönemlerden ayıran en önemli unsurlardan birisi olarak ortaya çıkmaktadır."

Bu rapor, 13 Nisan 2015 tarihinde Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) evsahipliğinde Dışişleri Bakanlığı’nda uzman akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan katılımcılarla düzenlenen “Ortadoğu’da Artan Kutuplaşma Tehlikesi ve Türkiye” başlıklı toplantının sonuç raporudur. İşbu raporda yer alan görüşler katılımcılara ait olup Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (SAM) görüşlerini yansıtmamaktadır.