21 Ocak 2013 Kahire

SAM, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından düzenlenen “Ortadoğu’da Yeni Siyasi ve Güvenlik Dinamikleri: Türkiye ve Mısır” konferansına katılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde Kahire’de gerçekleşen toplantıya, Türkiye ve Mısır tarafından siyasetçiler, bürokratlar, akademisyenler ve düşünce kuruluşlarından uzmanlardan oluşan geniş bir yelpazeden katılım sağlanmıştır.

“Değişen Bölgesel Durum Bağlamında Türkiye ve Mısır” ve “Gelecek İşbirliği Olanakları: Anlaşmazlıkların Sınırlandırılması ve Ekonomik İşbirliği” başlıkları altında iki panelden oluşan konferansta, Türkiye ve Mısır’ın Ortadoğu’daki değişime bakışları, bölgedeki muhtemel senaryolar ve sözkonusu senaryoların iki ülkeye etkileri tartışılmış; Türkiye ve Mısır’ın dış politika ve ekonomi alanlarındaki işbirliği olanakları tespit edilerek bir yol haritası çizilmeye çalışılmıştır.