11-13 Ocak 2013 Antalya

SAM, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından TÜBİTAK’a bağlı Türkiye Sanayii Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) moderatörlüğünde düzenlenen “Ortak Akıl Platformu Çalıştayı”na katılmıştır. 11-13 Ocak 2013 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen toplantıya, Bakanlığımıza bağlı Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılıkları da iştirak etmiştir.

Bu yıl ikincisi düzenlenen çalıştaya, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer, akademisyenler, uzmanlar, medya ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 120’ye yakın kişi katılmıştır.

Üç bölümden oluşan ve stratejik yönetim modelleri uygulanan çalıştayda, yurtdışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın güncel durumları ve sorunlarının tespiti, ulaşılmak istenen hedeflerin belirlenmesi ve sözkonusu hedefler için bir yol haritasının oluşturulması amaçlanmıştır.