25 Ekim - 1 Kasım 2011 Trabzon, Erzurum, Iğdır, Kars, Konya

Merkezimizin bu yıl İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzaladığı Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bünyesindeki Stratejik Araştırmalar Merkezi ile yapılan görüşmelerde kararlaştırıldığı üzere, 25 Ekim-1 Aralık 2011 tarihleri arasında Trabzon, Erzurum, Iğdır ve Kars ve Konya’da Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi  kampüslerinde Azerbaycan’ın bağımsızlığının 20. yıldönümü vesilesiyle paneller düzenlenmiştir.

Söz konusu kutlama etkinlikleri ile Azerbaycan’ın 20. bağımsızlık yıldönümünü  kutlamak, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geçmişini değerlendirmek ve gelecekte neler yapılabileceği üzerinde fikir paylaşımında bulunmak amaçlanmıştır.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen panellerde aşağıdaki hususlar değerlendirilmiştir:

  •       Türkiye-Azerbaycan arasında siyasi ve ekonomik ilişkiler
  •       Ermeni Sorunu ve Karabağ Meselesi hakkında atılabilecek ortak adımlar
  •       Bölgesel gelişmelerin ikili ilişkilere etkileri
  •       Basının ikili ilişkilere etkileri

Azerbaycan etkinlikleri çerçevesinde Iğdır Üniversitesi’nde düzenlenen panele Stratejik  Araştırmalar Merkezi (SAM) Başkanı  Prof. Dr. Bülent Aras konuşmacı olarak katılmıştır.

Söz konusu panellerin sonuncusu 1 Aralık 2011 tarihinde Konya’da Selçuk Üniversitesi kampüsünde düzenlenmiş ve panelde Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak sorunlarının olduğu ve bu sorunların çözümüne yönelik ortak politikalar üretilmesinin büyük önem taşıdığı,  “Karabağ Sorunu”nun çözümünde yumuşak gücün etkili olabileceği,  Bakü-Tiflis-Ceyhan(BTC) Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum(BTE) Doğalgaz Boru Hattı’nın Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilere çok olumlu yansıdığı,  Trans Anadolu Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars(BTK) Demiryolu müşterek projelerinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ivme kazandıracağı hususlarına vurgu yapılmıştır.