14 - 18 Eylül 2011 Ohri

Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bünyesindeki Bilimler Akademisi Stratejik  Araştırmalar Merkezi tarafından 14-18 Eylül 2011 tarihleri arasında Ohri’de düzenlenen, SAM’ın da kurucuları arasında bulunduğu  “Balkan İletişim Ağı” Yıllık Konferansı’na Merkezimizden bir heyet katılmıştır.  

Konferans’ta “Balkanlar’da Enerji Kaynakları: İşbirliği için Stratejiler ve Fırsatlar”, “Balkanlarda İnsani Kalkınma Amaçlarına Sürdürülebilir Enerji Stratejisi ile Ulaşma”, “Nükleer Enerji: Balkanlarda İnsan, Çevre ve Güvenlik Perspektifleri”  ve “Sürdürülebilir Enerji Kalkınması için Yasal Çerçeve: Uluslararası Antlaşmalar ve Balkan Ülkeleri” başlıklı  oturumlar tertip edilmiştir.