28 Mart 2013 Ankara

Amacı çatışmaların azaltılması ve küresel sorunlara işbirliğiyle çözüm bulunmasını amaçlayan ve dünya çapında tanınmış akademisyen ve tanınmış şahsiyetleri biraraya getiren, Nobel Barış Ödülü sahibi Bilim ve Dünya İlişkileri Üzerine Pugwash Konferansı (The Pugwash Conferences on Science and World Affairs) Genel Sekreteri Prof. Dr. Paolo Cotta-Ramusino ve Yönetim Kurlu Üyesi Prof. Dr. Steven Miller 28 Mart 2013 tarihinde Merkezimizi ziyaret etmiştir.

Prof. Ramusino ve Prof. Miller’in genç diplomatlarımıza verdikleri semineri müteakip başlayan yuvarlak masa toplantısına, akademisyenlerin yanısıra Bakanlığımızın güvenlik, silahsızlanma ve siyaset planlama konuları ve Güney Asya ve Orta Doğu bölgeleri ile ilgilenen birimlerinden diplomatlar katılmıştır.

“Güvenlik Çalışmaları Alanındaki Yeni Gelişmeler ve Sahadaki ‘Track II Diplomasi’ Deneyimleri” başlığıyla düzenlenen toplantıda, dünyadaki güncel çatışma konuları/alanları ve son gelişmeler tartışılmış, sözkonusu çatışmaların çözümü için yürütülen diyalog oluşturucu ve güven arttırıcı "Track II" diplomasi (vatandaş diplomasisi) faaliyetleri irdelenmiştir. Toplantıda ayrıca, 9-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen “İkinci İstanbul Arabuluculuk Konferansı” da detaylı olarak ele alınmıştır.